Logo Miasta i Gminy Opatowiec

KGW w Urzutach

KGW Urzuty

Koło Gospodyń Wiejskich w Urzutach
Rok założenia
– 2020
liczba członków – 16

 

Zarząd KGW w Urzutach:
Przewodnicząca – Paulina Indelak
Wiceprzewodnicząca – Aleksandra Kocińska
Skarbnik – Patrycja Duniec

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Urzutach utworzyło 10 kobiet i 6 mężczyzn gotowych do wytężonej pracy na rzecz kultywowania tradycji związanej z regionem. Jest to najmłodsze w naszej gminie Koło, jednakże pełne pomysłów i gotowe do pracy.