Logo Miasta i Gminy Opatowiec

OSP Kęsów

OSP Kęsów

Ochotnicza Straż Pożarna w Kęsowie
Rok założenia – 1980
Liczba osób w jednostce – 15
Prezes jednostki – Rafał Nowak

 

Zarząd:
Prezes – Rafał Nowak
V-ce prezes naczelnik – Zdzisław Perek
V-ce prezes – Janusz Bomba
Z-ca naczelnika – Andrzej Bomba

 

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Wojciech Wach
V-ce Przewodniczący – Jerzy Kmiecik
Sekretarz – Wiesław Buczak
Członek – Mateusz Wawak