Logo Miasta i Gminy Opatowiec

Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich

Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce, które powstają z inicjatywy kobiet. Zakres działalności KGW jest wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowany do zmieniających się warunków. Podstawę prawną dla funkcjonowania tych kobiecych organizacji stanowi „Ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach rolników”.

W Gminie Opatowiec lokalne tradycje kultywuje siedem Kół Gospodyń Wiejskich, które są zarejestrowane w Rejestrze Członków Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach. Są to Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu, Ksanach, Kocinie, Rzemienowicach, Kamiennej, Rogowie i Krzczonowie.

Głównym celem KGW jest prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej. W kołach panie integrują się, wymieniają się doświadczeniami, zagospodarowują czas wolny, rozwijają swoje zdolności i umiejętności kulinarne, manualne, plastyczne. Główną siedzibą kół są świetlice wiejskie w poszczególnych miejscowościach, które dzięki temu są zadbane i starannie utrzymane.

Panie współorganizują uroczystości, spotkania świąteczne, zabawy andrzejkowe, sylwestrowe i choinkowe, na których można kosztować przygotowanych potraw i wypieków. Koła promują siebie, ale zarazem swoją miejscowość i gminę nie tylko w najbliższym regionie, lecz także szerzej, nawet w skali województwa.