Logo Miasta i Gminy Opatowiec

KGW Ksany

KGW Ksany

Koło Gospodyń Wiejskich w Ksanach
Rok założenia
– 2012 rok
liczba członkiń – 19

 

Zarząd KGW w Ksanach:
Przewodnicząca Katarzyna Ostrowska
SekretarzEwa Muter
Skarbnik Anna Niedźwiedź

 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ksanach biorą aktywny udział we wszystkich imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie Gminy, jak również na terenie Powiatu. Przygotowują potrawy na konkursy oraz własnoręcznie zrobione stroiki świąteczne i inne na kiermasze i „babińce”. Spotykają się średnio co dwa tygodnie w sprawach organizacyjnych, a także zwyczajowo towarzyskich. Biorą czynny udział w uroczystościach i imprezach gminnych, konkursach kulinarnych na terenie regionu, mobilizują współmieszkańców do społecznej pracy.