Logo Miasta i Gminy Opatowiec

KGW Opatowiec

KGW Opatowiec

Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowcu

„Człowiek jest tyle wart, ile zrobi coś bezinteresownie dla innych”

Rok założenia – 2009 rok

liczba członkiń – 17

 

Zarząd KGW w Opatowcu:
Przewodnicząca
Janina Siemieniec
WiceprzewodniczącaElżbieta Glińska
SekretarzKrystyna Ciepichał
Skarbnik Aniela Zuwała
Członek ZarząduHenryka Sroga
Członek Zarządu Krystyna Łazarz

 

Do Koła Gospodyń należą Panie, dla których troska o kulturę i tradycję jest bardzo ważna. Tworzą zespół wokalny, z własnym repertuarem występują na uroczystościach gminnych oraz powiatowych. Panie przekazują młodzieży dawne tradycje i obyczaje. Organizują również życie kulturalne miejscowości, współpracując ze szkołą. Uczestniczą w rożnych konkursach, „babińcach” i wycieczkach organizowanych na terenie gminy i powiatu.

 

Główne zadania w pracy koła:
udział w życiu społecznym i gospodarczym miejscowości, kultywowanie dawnych tradycji i zwyczajów regionu, promowanie ich w środowisku, zachęcanie do zdrowego stylu życia, prezentacja potraw tradycyjnych i regionalnych, udział w zespole wokalnym.

Poniżej prezentujemy słowa pieśni, będącej słowami oficjalnego hymnu Opatowca i Gminy, wykonywanego przez panie z KGW.

„Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący,
Opatowiec serca młodym i starszym krzepiący,
Pełno w nim marzeń, handlu i walk,
Kto stąd odejdzie, ten wciąż wieczny ma żal.”

 

Z kroniki Koła Gospodyń Wiejskich

KGW Opatowiec

Dnia 11.09.2016 r. gościł z wizytą w parafii Opatowiec kielecki biskup ordynariusz, Jan Piotrowski. Wizyta zbiegła się z dożynkami parafialnymi.

 

KGW Opatowiec

Odbyła się Msza Św., podczas której poświęcono wieńce dożynkowe i chleby upieczone przez gospodynie z poszczególnych wsi. Panie z KGW w Opatowcu i parafianki częstowały biskupa oraz towarzyszących mu księży chlebem z tegorocznych zbiorów i różnorodnymi ciastami.

 

KGW Opatowiec

Biskup stwierdził, że brakuje mu tylko słynnego „opatowieckiego” smalcu. Chętnie też rozmawiał i pozował do zdjęć z zebranymi gośćmi.

Zarząd KGW

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowcu rozpoczęło siódmy rok działalności. Poprzedni, 2016, zakończyło zebranie sprawozdawcze w dniu 16-02-2017 r. Po powitaniu Członkiń Koła, Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2016 rok, które przyjęto ciepło.

Następnie Skarbnik Koła zdała relację ze stanu finansów, co sprawdziły i podpisały Panie z komisji rewizyjnej, nie wnosząc zastrzeżeń. W dalszym ciągu zaprezentowano uzgodniony wcześniej ramowy plan pracy na 2017 r. Odczytała go sekretarz Koła, nie było głosów sprzeciwu. W dyskusji padło kilka wniosków, jak ożywić działalność.

Na koniec złożono podziękowania Członkiniom za zaangażowanie w pracy społecznej, a tym, którzy nas wspierają (Wójt, Sołectwo, OSP, Szkoła, Instytucja Kultury, Seniorzy, społeczeństwo) za życzliwość. Zebranie zakończono degustacją przysmaków przygotowanych przez Panie oraz wspólną fotografią. Oby nadchodzący rok nie był dla Koła gorszy od minionego.

Zarząd KGW