Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Urząd Miasta i Gminy

Książka telefoniczna – spis telefonów

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon wew.
Burmistrz Sławomir Kowalczyk 41 35 18 052  
Sekretarz Łukasz Marzec 41 35 18 052  
Skarbnik Anna Klimaszewska-Luty 41 35 18 052  
Sekretariat Ewelina Nowak 41 35 18 052 10
Fax --- 41 35 18 052 15
Biuro Obsługi Interesanta Karolina Sasak 41 35 18 052 20
Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Ziemią

Joanna Domoń-Maj
Agata Lesiak
Benedykt Ceś
Marta Minior
Angelika Marzec
Jolanta Kubicka

41 35 18 052
41 35 18 052
41 35 18 052
41 35 18 052
41 35 18 052
41 35 18 052
21
21
14
14
14
14
Referat organizacyjny, Spraw Obronnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Marta Minior
Łukasz Kryca
41 35 18 052
41 35 18 052
14
19
Referat Finansowo-Budżetowy

Katarzyna Sobczyk-Kalisz
Radosław Szumilas
Tomasz Chabinka
Agnieszka Gawlik

41 35 18 052
41 35 18 052
41 35 18 052
16
16
16
Referat Finansowo-Budżetowy – Podatki Aleksandra Zioło
Agnieszko Pudo
41 35 18 052
41 35 18 052
19
19
Referat spraw obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego Hubert Krupa
Renata Tomal
41 35 18 052
41 35 18 052
18
18
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik
Jarosław Naporowski

41 35 27 050
536 996 216

---
Gminna Instytucja Kultury

Dyrektor
Beata Adamczyk

41 35 18 026 ---
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Opatowcu

Dyrektor
Tomasz Paluch

41 35 18 010 ---
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie

Dyrektor
Lucyna Tułak

41 35 17 008 ---