Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Opieka Medyczna

Ośrodek Zdrowia w Opatowcu

MAXMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek zdrowia w Opatowcu

Adres: ul. Garncarska 2, 28-520 Opatowiec

tel. (41) 35 18 011

e-mail: Wyślij e-mail

 

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Opatowiec właściwej i rzetelnej opieki zdrowotnej władze samorządowe Gminy podjęły decyzję o przekształceniu funkcjonującego dotychczas Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.

MAXMED na podstawie kontraktu ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia obejmuje świadczenia z zakresu:

  • Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  • Poradni Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  • Gabinetu Zabiegowego i Punktu Szczepień.

 

MAXMED deklaruje również podpisanie kontraktu na świadczenia medycyny szkolnej, które zostaną uruchomione od 1 stycznia 2014 r.

Zapewniony dostęp do lekarza w godzinach 8:00 do 15:00 z zachowaniem 2-godzinnego okresu wizyt domowych. Dostęp do lekarza będzie możliwy w każdy dzień tygodnia oprócz weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy. W godzinach 15:00 do 18:00 pacjenci, którzy nie zostaną zaopatrzeni przez lekarza w Opatowcu, będą mieli zapewnioną opiekę medyczną w siedzibie głównej MAXMED zlokalizowanej w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Kolejowej 27F. Należy zauważyć, że pacjent może w każdej chwili skorzystać z należnych mu świadczeń zdrowotnych w obu placówkach (siedziba główna i filia MAXMED) w zależności od potrzeb. Nie będzie tu stosowany rozdział godzinowy, co oznacza, że w godzinach 8:00-18:00 może korzystać ze świadczeń w siedzibie głównej MAXMED lub w siedzibie filii MAXMED ul. Garncarskiej 2 w Opatowcu.

W przypadku osiągnięcia znaczącego przyrostu ilości pacjentów godziny pracy filii MAXMED w Opatowcu zostaną wydłużone do godziny 18:00 tak jak w siedzibie głównej.

Natomiast godziny dostępu do Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej pozostaną utrzymane w dotychczasowym zakresie tj. 8:00-18:00. Może ona jeszcze być modyfikowana w zależności od zapotrzebowania.

Filia MAXMED w Opatowcu gwarantuje dostęp do badań laboratoryjnych i diagnostycznych (RTG, USG) od 1 stycznia 2014 roku. Zakres wskazanych badań będzie zgodny z wszelkimi wymogami stawianymi przez NFZ. Materiał do badań pobierany będzie trzy razy w tygodniu. Zostanie utworzony punkt pobrania materiału do badań laboratoryjnych w filii w Opatowcu. W zależności od potrzeb pacjentów przewiduje się docelowo trzy dni pobierania materiałów do badań.

Dostęp do badań radiologicznych (RTG) oraz ultrasonograficznych (USG) będzie możliwy w siedzibie MAXMED w Kazimierzy Wielkiej.

Pacjenci nadal będą mogli korzystać z wszelkich usług w ramach NFZ w Poradniach Specjalistycznych (np. Kardiologicznej, Urologicznej itp.) na podstawie wystawionych skierowań od lekarza rodzinnego. Skierowania te będą akceptowane we wszystkich placówkach współpracujących na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszelkie skierowania od lekarza rodzinnego, do szpitala lub specjalistycznych badań (np. gastroskopii, kolonoskopii) będą ważne we wszystkich placówkach NFZ.

Warto zauważyć, że w siedzibie głównej MAXMED w Kazimierzy Wielkiej zapewniony jest dostęp do innych usług w ramach kontraktów NFZ:

  1. Poradnia Kardiologiczna posiadająca aparaturę medyczną umożliwiającą kompleksową diagnostykę kardiologiczną (EKG, EKG wysiłkowe, holtery EKG, holter ciśnienia tętniczego, „ECHO” serca).
  2. Pracownia Endoskopowa wyposażona w jeden z najnowocześniejszych endoskopów w jakości HD. Umożliwia on wykorzystanie badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia).

 

W 2014 roku przeprowadzone zostaną następujące programy zdrowotne dla ludności Gminy Opatowiec:

  1. Darmowe porady Specjalistyczne w Ramach tzw. „Białej Soboty”. Konsultacje będą przeprowadzane co 2 miesiące. Będą obejmowały porady lekarskie w zakresie różnych specjalistów (np. ortopedyczna, dermatologiczna). Konkretni specjaliści zostaną zaproszeni po zapoznaniu się z istniejącym zapotrzebowaniem medycznym w Gminie Opatowiec.
  2. Wszystkie dzieci z Zespołu Szkół w Opatowcu zostaną przebadane w kierunku wady postawy. Będzie to badanie dodatkowe przeprowadzone przez ortopedę. W przypadku wykrycia nieprawidłowości zostaną zlecone badania obrazowe (RTG) w ramach lekarza POZ, czyli nieodpłatne.

Wszystkie te działania na pewno przyczynią się do poprawy świadczonych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Opatowiec. Niewykluczone są dalsze ewentualne zmiany zakresu obsługi mieszkańców w ośrodku zdrowia po 1 stycznia 2014 roku, będą jednak one miały na pierwszym miejscu dobro pacjentów.