Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Rada Miejska

Przewodniczący i Komisje Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu
Henryk Kryca

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek

od godz. 8:00 – 10:00 w pok. nr 7

 

Rada Miejska w Opatowcu powołała pięć komisji:

Rewizyjną w składzie:

 1. Cabaj Janusz – przewodniczący
 2. Halina Pituła
 3. Przemysław Janowski

Komisję Budżetową i infrastruktury gminy w składzie:

 1. Tomasz Nowak – przewodniczący
 2. Jan Sojka
 3. Marian Gruszka
 4. Mirosław Boksa
 5. Rafał Kański

Komisję do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i działalności samorządowej w składzie:

 1. Halina Pituła – przewodniczący
 2. Jolanta Zborowska
 3. Andrzej Krypciak
 4. Stanisław Kosiara
 5. Rafał Kański

Komisję do spraw oświaty, kultury, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego w składzie:

 1. Przemysław Janowski – przewodniczący
 2. Dorota Domoń
 3. Marian Gruszka
 4. Henryk Kryca
 5. Łukasz Porębski

Komisja skarg, wniosków i petycji w składzie:

 1. Mirosław Boksa – przewodniczący
 2. Zbigniew Bugajski
 3. Andrzej Krypciak
 4. Tomasz Nowak