Logo Miasta i Gminy Opatowiec

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Prezes: Sławomir Kowalczyk
Wiceprezes: Tadeusz Nur
Wiceprezes: Ryszard Kłos
Komendant Gminny: Tadeusz Nur
Sekretarz: Łukasz Kryca
Skarbnik: Henryk Kryca
Członek Zarządu: Mieczysław Boksa