Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Sołectwa

CHARBINOWICE

CHARBINOWICE

  Charbinowice

Liczba mieszkańców: 178, powierzchnia: 381 ha, parafia: Sokolina

Sołtys: Robert Soja

Rada Sołecka w składzie:

  1. Wioletta Poraszka
  2. Jadwiga Warszawa
  3. Marian Michalec

 

Rys historyczny:

Pierwsza wzmianka źródłowa o Charbinowicach pochodzi z roku 1278. Do połowy XV wieku wieś była własnością Charbinowskich herbu Sulima. Nazwa osady pochodzi od imienia protoplasty tego rodu, Cherubina, i brzmiała kiedyś Cherubinowice. W XIX stuleciu w Charbinowicach działał folwark, we wsi był także młyn.

W Charbinowicach znajdował się cmentarz wojenny z czasów pierwszej wojny światowej, na którym w 30 mogiłach spoczywało 122 żołnierzy austro-węgierskich i 8 rosyjskich. W roku 1937 szczątki poległych zostały przeniesione na cmentarz wojenny w Opatowcu.

Od 1928 roku w Charbinowicach działa drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej.

Części wsi: Gościniec, Korea, Podkrzczonów, Ulica.

 

Charbinowice Remiza
Remiza w Charbinowicach

 

Grób nieznanego żołnierza w Charbinowicach
Grób nieznanego żołnierza w Charbinowicach

 

Przydrożny Krzyż w Charbinowicach
Przydrożny Krzyż w Charbinowicach