Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Sołectwa

CHRUSTOWICE

CHRUSTOWICE

Chrustowice 

Liczba mieszkańców: 78, powierzchnia: 363 ha, parafia: Opatowiec

sołtys: Jarosław Tomal

Rada Sołecka w składzie:

  1. Mariusz Maj
  2. Edyta Ryba
  3. Stanisław Sobczyk

 

Rys historyczny:

Pierwsze wzmianki o Chrustowicach pochodzą już z XII wieku. Nazwa wsi pochodzi od imienia niejakiego Chrosta, wymienionego w dokumencie wydanym przez benedyktyńskiego legata Idziego. W XVI wieku wieś była własnością kasztelana żarnowieckiego Stanisława ze Sprowy, a potem kasztelana sandomierskiego Stanisława Szafrańca.

W 1966 roku na chrustowickim polu wyorano średniowieczny miecz. Początkowo przechowywany był w szkole w Mistrzowicach, a w 1968 roku Stanisław Gwiazda ofiarował go Muzeum Narodowemu w Kielcach. Żeleźce o długości 87 centymetrów datowane jest na XIII wiek.

Blisko połowę powierzchni sołectwa Chrustowice porastają lasy, w których w 2012 roku odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe Krajowego Systemu Ratunkowo-Gaśniczego.


  Miecz z Chrustowic (fot. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach)

Miecz z Chrustowic (fot. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach)

 

Budynek Koła Łowieckiego „Bażant” w Chrustowicach

Budynek Koła Łowieckiego „Bażant” w Chrustowicach

 

Przydrożna figura Matki Boskiej w Chrustowicach

Przydrożna figura Matki Boskiej w Chrustowicach