Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Sołectwa

CHWALIBOGOWICE

CHWALIBOGOWICE

Chwalibogowice

Liczba mieszkańców: 132, powierzchnia: 379 ha, parafia: Opatowiec

sołtys: Anna Pietrzyk

Rada Sołecka w składzie:

  1. Kazimierz Młodzik
  2. Maria Tomal
  3. Edyta Zielińska
  4. Ryszard Pater

 

Rys historyczny:

Chwalibogowice jako osada (pod nazwą Falibogowice) po raz pierwszy zostały wymienione dopiero w 1400 roku, ale ludzie osiedlali się tu już w epoce kamiennej. Badania archeologiczne prowadzone na tych terenach odsłoniły liczne pozostałości paleolitycznej kultury świderskiej.

W XV wieku wieś należała Mikołaja Żelaznego ze Skotnik, po czym stała się własnością królewską. Według zachowanych akt lustracji województwa sandomierskiego z lat 1564-1565 znajdowała się tu wówczas karczma i młyn z dwoma kołami wodnymi. W późniejszym okresie, aż do lat międzywojennych, funkcjonowały tu dwa młyny. Przed drugą wojną światową istniała tu również szkoła powszechna.

Od 1921 roku w miejscowości działa drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej.


Remiza w Chwalibogowicach
Remiza w Chwalibogowicach


Przydrożna figura w Chwalibogowicach
Przydrożna figura w Chwalibogowicach


 Cmentarz ofiar epidemii cholery i żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej w Chwalibogowicach

Cmentarz ofiar epidemii cholery i żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej w Chwalibogowicach