Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Sołectwa

KAMIENNA

KAMIENNA

  Kamienna

Liczba mieszkańców: 244, powierzchnia: 474 ha, parafia: Sokolina

sołtys: Tadeusz Domoń

Rada Sołecka w składzie:

  1. Jolanta Małek
  2. Krzysztof Gruszka
  3. Piotr Kłos
  4. Stanisław Kozik
  5. Mirosław Małek

 

Rys historyczny:

Kamienna to najdalej wysunięta na północ miejscowość gminy Opatowiec. Jako Kamyona pojawia się już w Długoszowym Liber beneficiorum. Nazwa wsi wywodzi się przypuszczalnie od określenia rodzaju gleby, która miała tu być kamienista.

W Kamiennej, podobnie jak w Rogowie, do 1945 roku istniał dwór ziemiański. W XIX wieku wieś była własnością rodziny Masłowiczów, po których przejęli ją Ludwika z Rzewuskich i Adam Grabkowscy. W czasie drugiej wojny światowej dwór w Kamiennej był miejscem schronienia licznych uciekinierów (m.in. wybitnego serologa Ludwika Hirszfelda), znajdował się w  nim także punkt opatrunkowy 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Po wojnie majątek został skonfiskowany przez państwo i rozparcelowany.

W pobliżu miejscowości przebiegała jedna z odnóg Szlaku Jagiellońskiego prowadzącego niegdyś z Krakowa do Wilna. Dziś o drodze tej przypominają zabytkowe figury ustawione przy dawnym trakcie.

W Kamiennej działa drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej i Koło Gospodyń Wiejskich. W 2012 roku sołectwo po raz pierwszy było gospodarzem gminnego Święta Plonów.

Jeszcze w ostatnich dekadach XX wieku przez Kamienną przejeżdżała kolejka wąskotorowa, której tory zostały rozebrane dopiero niedawno.

 

Remiza OSP oraz wiata w Kamiennej
Remiza OSP oraz wiata w Kamiennej


 Figura przy dawnym Szlaku Jagiellońskim
Figura przy dawnym Szlaku Jagiellońskim

 

Zabytkowa figura przydrożna w Kamiennej
Zabytkowa figura przydrożna w Kamiennej