Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Sołectwa

KRAŚNIÓW

KRAŚNIÓW

Kraśniów

Liczba mieszkańców: 50, powierzchnia: 190 ha, parafia: Opatowiec

 

sołtys: Michał Michalski

e-mail: krasnioludek@gmail.com

 

Rada sołecka w składzie:

  1. Aleksander Dudek
  2. Grażyna Kmieć
  3. Ryszard Krupa

 

Rys historyczny:

Na terenie Kraśniowa odnaleziono ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i dawniejszego, sięgającego epoki kamiennej. Miejscowość ta po raz pierwszy została wymieniona przez Jana Długosza w Liber beneficiorum.

Według wielowiekowej tradycji na obszarze dzisiejszego Kraśniowa i Chwalibogowic (na Wrzosach) pustelniczy żywot wiódł Andrzej Świerad, pierwszy święty pochodzący z ziem polskich. W Kraśniowie znajduje się źródełko, z którego miał czerpać wodę, dziś uznawaną za pomocną w leczeniu chorób oczu.

Części wsi: Kraśniów-Kolonia.

 

  Źródełko Św. Andrzeja Świerada w Kraśniowie
Źródełko Św. Andrzeja Świerada w Kraśniowie

 

Przydrożny krzyż w Kraśniowie
Przydrożny krzyż w Kraśniowie

 

Wisła na wysokości Kraśniowa
Wisła na wysokości Kraśniowa