Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Sołectwa

KRZCZONÓW

KRZCZONÓW

Krzczonów

Liczba mieszkańców: 544, powierzchnia: 759 ha, parafia: Sokolina


sołtys: Marian Gruszka

Rada Sołecka w składzie:

  1. Stanisław Jarkiewicz
  2. Łukasz Porębski
  3. Bogdan Woźniak
  4. Edward Rusiecki
  5. Bogusław Makuch
  6. Marian Gruszka
  7. Zdzisław Sambór

 

Rys historyczny:
Krzczonów to największe i najludniejsze sołectwo gminy. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z XV wieku, ale osada istniała już wcześniej, o czym świadczą badane w ostatnich latach przez archeologów pozostałości średniowiecznego gródka stożkowatego. W XIX stuleciu był tu rozległy folwark. Dworek, który stanowił jego centrum, do dziś jest zamieszkany. W latach powojennych Krzczonów był siedzibą władz gminy Czarkowy.

W Krzczonowie mieści się Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły „Wojnara”, przywódcy miejscowych Batalionów Chłopskich, w której w sześciu klasach uczy się ponad osiemdziesięcioro dzieci. Obecnie przeprowadzana jest modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkoły oraz remont elewacji. Przy szkole funkcjonuje niedawno utworzony Punkt Przedszkolny. Na boisku sportowym w Krzczonowie organizowane są lokalne spotkania sportowe i zawody pożarnicze, miejscową tradycją stają się też uroczyste obchody Dnia Kobiet.

We wsi mieści się Ośrodek Zdrowia, działa drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z dziewięćdziesięcioletnią tradycją oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Na terenie Krzczonowa położony jest tzw. Las Trębaczowski.

Części wsi: Chmielnik, Kolonia, Psików, Stara Wieś, Ślepa Kiszka, Żabiniec.

Obiekty fizjograficzne:
Dziesiątkowe – pola,
Jeziorka – pola, łąki,
Laski – pola,
Niecki – pola,
Pod Kociną – łąki,
Przoczka – łąka,
Solo – kopiec,
Stawisko – łąki,
Szerokie – pola,
Trębaczowski Las – las,
Wąskie – pola,
Wodzienica – rzeczka,
Zabijaczka – pola,
Żabiniec – pole.


W Krzczonowie znajdują się następujące obiekty zabytkowe: zespół poczty; poczta (1920), budynek murowany; budynek gospodarczy (1920), murowano-drewniany.
Domy:
Nr 18 (1920), drewniany, własność Stefana Małka,
Nr 33 (1920), murowany, własność Józefa Juszczyka,
Nr 47 (1920), murowany, własność Urzędu Gminy,
Nr 49 (1920), murowany,
Nr 73 (1920), drewniany, własność Józefy Kurzeńskiej,
Budynek gospodarczy w zagrodzie Nr 75 (1920), murowano-drewniany.

 

Remiza w Krzczonowie
Remiza w Krzczonowie

 

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie – Szkoła Podstawowa

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie – Przedszkole

 

Plac zabaw wraz z altanami przy boisku sportowym w Krzczonowie
Plac zabaw wraz z altanami przy boisku sportowym w Krzczonowie

 

Pozostałości średniowiecznego kurhanu w Krzczonowie
Pozostałości średniowiecznego kurhanu w Krzczonowie