Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Sołectwa

ŁAWY

ŁAWY

Ławy

Liczba mieszkańców: 53, powierzchnia: 122 ha, parafia: Przemyków


sołtys: Robert Popiel


Rada Sołecka w składzie:

  1. Janusz Niedźwiedź
  2. Andrzej Tomal
  3. Zbigniew Grudzień

 

Rys historyczny:

Nazwa Ław, w których badania archeologiczne odsłoniły znaleziska z epoki kamiennej i pozostałości kultury lateńskiej, związana jest z położeniem tej miejscowości u zbiegu Wisły i Nidzicy – słowo ława oznaczało w staropolszczyźnie kładkę. Pierwsza wzmianka na temat Ław pochodzi od Jana Długosza. Miejscowość, w której znajdowała się karczma, należała do dóbr królewskich, potem była własnością parafii w Przemykowie, a w XVII wieku ich właścicielem był Jan Brożek. Dziś w Ławach znajduje się kopalnia piasku.

Części wsi – Gaj, Stara Wieś.

 

Grot włóczni lub oszczepu z okresu wpływów rzymskich, żelazny, pokryty patyną ogniową. Znaleziony w Ławach
Kopalnia piasku w Ławach

 

Grot włóczni lub oszczepu z okresu wpływów rzymskich, żelazny, pokryty patyną ogniową. Znaleziony w Ławach
Grot włóczni lub oszczepu z okresu wpływów rzymskich, żelazny, pokryty patyną ogniową.
Znaleziony w Ławach