Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Sołectwa

MISTRZOWICE

MISTRZOWICE

Mistrzowice

Liczba mieszkańców: 60, powierzchnia: 132 ha, parafia: Opatowiec

sołtys: Grażyna Książek

Rada Sołecka w składzie:

  1. Henryk Kryca
  2. Stanisław Grzywna
  3. Ewa Grzywna
  4. Czesław Dzięcioł
  5. Edward Jachna

 

Rys historyczny:
Najstarsze wzmianki źródłowe o Mistrzowicach pochodzą z XIV wieku. W XV wieku część wsi była własnością proboszcza wiślickiego, mającego tu swój folwark; właścicielem drugiej części był Jakub Kociński h. Grabie, współdziedzic Kociny. W XVI wieku miejscowość należała do Jana Królewskiego, posiadającego również Pruskę, a w późniejszym okresie była częścią dóbr Rogowskich.

Podczas drugiej wojny światowej miejscowości te były areną walk z Niemcami. W 1942 roku hitlerowcy zamordowali w Mistrzowicach 28 Żydów. We wrześniu 2011 roku w miejscu rozstrzelania i pochówku ofiar odsłonięto pamiątkową tablicę.

Od 1948 roku działa tu drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Budynek Remizy w Mistrzowicach
Budynek Remizy w Mistrzowicach

 

Tablica upamiętniająca Żydów zamordowanych w Mistrzowicach w 1942 roku
Tablica upamiętniająca Żydów zamordowanych w Mistrzowicach w 1942 roku