Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Mieszkańcy

Parafie w Gminie

Gmina Opatowiec położona jest w całości na terenie diecezji kieleckiej. Parafie w gminie Opatowiec położone są na terenach dekanatów:

  • kazimierskiego – parafia Przemyków (kościół pw. Św. Katarzyny),

 

dekanat kazimierski
 

  • wiślickiego – parafie: Kocina (kościół pw. Św. Barbary), Sokolina (kościół pw. Św. Michała Archanioła),

dekanat wiślicki  

 

  • nowokorczyńskiego – parafie: Rogów (kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny), Opatowiec (kościół pw. Św. Jakuba Apostoła), Stary Korczyn (kościół pw. Św. Mikołaja).


dekanat nowokorczyński