Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Sołectwa

PODSKALE

PODSKALE

Podskale

Liczba mieszkańców: 127, powierzchnia: 228 ha, parafia: Opatowiec


sołtys: Zdzisław Korzec

Rada Sołecka w składzie:

  1. Zdzisław Niedziela
  2. Jan Krzak
  3. Halina Pituła
  4. Aleksander Minior
  5. Janusz Nowak

 

Rys historyczny:
Podskale to niewielka wieś bezpośrednio sąsiadująca z Opatowcem. Ponieważ nie była wymieniana w spisach aż do drugiej połowy XIX wieku, przypuszcza się, że stanowiła przedmieście Opatowca. Nazwa wsi związana jest z położeniem jej zabudowań u stóp lessowego urwiska.

Nazwa części wsi – Rzeczyska.

 

Przydrożna figura na Podskalu
Przydrożna figura na Podskalu

 

Droga na Rzeczyska na Podskalu
Droga na Rzeczyska na Podskalu