Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Sołectwa

RZEMIENOWICE

RZEMIENOWICE

Rzemienowice

Liczba mieszkańców: 193, powierzchnia: 351 ha, parafia: Opatowiec

sołtys: Renata Wróbel


Rada Sołecka w składzie:

  1. Piotr Sekuła
  2. Ilona Porada
  3. Przemysław Kogut

 

Rys historyczny:

Pierwsza wzmianka źródłowa o Rzemienowicach pochodzi z końca XIV wieku. W wieku XV wieś należała do Jana Pileckiego herbu Leliwa, a w następnym stuleciu do Marcina Grodowskiego i Stanisława Pileckiego. W XIX wieku osada była częścią majątku Krzczonów – działał tu wówczas folwark. We wsi wyróżnia się kilka przysiółków: Kolonię, Podgaje, Pagórek i Zamłynie. W miejscowości działa drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej założona w 1924 roku oraz Koło Gospodyń Wiejskich.


Części wsi – Kolonia, Podgaje, Pagórek, Zamłynie.

 

Remizo-świetlica w Rzemienowicach
Remizo-świetlica w Rzemienowicach

 

 Figura Boga Ojca w Rzemienowicach
Figura Boga Ojca w Rzemienowicach

 

Krzyż upamiętniający ofiary epidemii cholery w Rzemienowicach
Krzyż upamiętniający ofiary epidemii cholery w Rzemienowicach