Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Sołectwa

SENISŁAWICE

SENISŁAWICE

Senisławice

Liczba mieszkańców: 126, powierzchnia: 243 ha, parafia: Stary Korczyn

sołtys: Radosław Fitek

Rada Sołecka w składzie:

  1. Henryk Łabuz
  2. Jarosław Porębski
  3. Stanisław Pszczoła
  4. Rafał Fitek
  5. Andrzej Porębski

 


Rys historyczny:

Miejscowość ta po raz pierwszy została wymieniona w źródłach w roku 1579 jako Sendzisławice, ale podczas badań archeologicznych natrafiono tu na ślady osadnictwa neolitycznego i wczesnośredniowiecznego. Senisławice jako wieś królewska były częścią starostwa korczyńskiego, znajdowała się tu niezajezdna karczma, stawy i młyn. Od 1947 roku działa tu drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej.

Część wsi – Kmiecie.

 

 

Remiza w Senisławicach
Remiza w Senisławicach

 

Przydrożna figura w Senisławicach
Przydrożna figura w Senisławicach

 

Dom w Senisławicach zbudowany w 1932 roku
Dom w Senisławicach zbudowany w 1932 roku