Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Parafie w Gminie

Św. Barbary w Kocinie

Parafia Św. Barbary w Kocinie

Parafia Św. Barbary dz. m.
28-520 Opatowiec, Kocina nr 111
tel. 41 351 70 26

 

liczba wiernych: 450 (sołectwo: Kocina)

Proboszcz:
ks. Wojciech Michalski, ur. 1955 (Katowice – archidiec. katowicka), wyśw. 1981, mian. 2001

 

Parafia Św. Barbary w Kocinie


Rys historyczny
Pierwotny kościół drewniany ufundowali w 1403 r. Piotr i Jan Kocińscy, w tym też roku była erygowana parafia. W 1611 r. wzniesiono nowy kościół drewniany. Obecny kościół został zbudowany w 1672 r. kosztem ks. Franciszka Kaliszewicza, kanonika wiślickiego, konsekrował go w 1672 r. biskup krakowski Andrzej Trzebnicki, był odnawiany w 1. poł. XIX w. Kościół jest murowany, barokowy, jednonawowy, na rzucie prostokąta. Ołtarze, główny i dwa boczne, barokowe. W kościele znajduje się słynący łaskami obraz MB z Dzieciątkiem z XV w., odnowiony w 1989 r.