Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Parafie w Gminie

Św. Jakuba Apostoła w Opatowcu

Parafia Św. Jakuba Apostoła w Opatowcu

Parafia Św. Jakuba Apostoła
28-520 Opatowiec, ul. Nowokorczyńska 2
tel. 41 351 80 14


liczba wiernych: 975
(sołectwa: Chrustowice, Chwalibogowice, Kraśniów, Mistrzowice,
Opatowiec, Podskale, Rzemienowice, część sołectwa Ksany)

Proboszcz:
ks. Grzegorz Szlenk, wyśw. 1999, mian. 2021

 

Parafia Św. Jakuba Apostoła w Opatowcu

Z historii Parafii
Parafia powstała prawdopodobnie na przełomie XI i XII w., jest odnotowana w wykazach świętopietrza z 1326 r. W 1283 r. założono klasztor dominikanów, który skasowano w 1819 r.

Kościół parafialny w Opatowcu p.w. śś. Szymona i Judy wzmiankowany jest już w XIII w., był jednak niszczony przez wylewy Wisły i ostatecznie został rozebrany w XIX w. a parafia została przeniesiona do kościoła dominikanów. Klasztor dominikanów został założony w Opatowcu w 1283 r. z fundacji Tomasza, opata tynieckiego. Około 1470 r. istniał kościół p.w. św. Jacka z murowanym prezbiterium i drewnianą nawą.

Obecny barokowy wygląd kościół uzyskał w wyniku przebudowy w 1. poł. XVII w. Składa się on z nawy, prezbiterium zamkniętego ścianą prostą oraz kilku przybudówek: zakrystii, przedsionka oraz kaplicy Różańcowej. Wewnątrz nawa i prezbiterium nakryte zostały sklepieniami kolebkowymi z lunetami a ściany rozczłonkowane pilastrami kompozytowymi. Na zewnątrz ściany nawy opięte są przyporami. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi z barokową wieżyczką na sygnaturkę. Dach nawy ujęty został dwoma trójkątnymi szczytami z ostrołukowymi wnękami. Na wschodniej ścianie prezbiterium znajduje się arkadowa wnęka z barokową płaskorzeźbą Chrystusa niosącego Krzyż. W nawie dwa portale barokowe z XVII w.

W prezbiterium, w XIX-wiecznym ołtarzu głównym znajduje się barokowy obraz patrona świątyni św. Jakuba. W nawie przy tęczy dalsze dwa ołtarze, również z XIX w. z nowszymi rzeźbami Serca Pana Jezusa i Serca Matki Boskiej. Powyżej zawieszona jest wygięta belka tęczowa z barokowym krucyfiksem z XVII w. Kolejne dwa ołtarze w nawie rokokowe z rzeźbami śś. biskupów i zakonnic, w jednym z nich obraz św. Wincentego w srebrnej sukience, w drugim krucyfiks. Ponadto na wyposażeniu jest ambona z połowy XIX w., marmurowa chrzcielnica z XVIII w., stalle z 1. poł. XVII w. oraz konfesjonał i ławki barokowe z XVII w. Na ścianach zawieszone są liczne obrazy barokowe.

Nad wejściem znajduje się drewniany, barokowy chór muzyczny z prospektem organowym z XVII w., z rzeźbami muzykujących aniołów. Kaplica Różańcowa zbudowana w połowie XVII w., nakryta jest kopułą z latarnią. W jej wnętrzu, we wczesnobarokowym ołtarzu z 1677 r. znajdują się obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 2. poł. XVII w., ze srebrnymi sukienkami oraz Matki Boskiej ofiarowującej różaniec św. Dominikowi z końca XVIII w. obrazami Dzieciątka Jezus z około 1700 r. w lewym i św. Anny nauczającej Marię z XIX w.