Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Parafie w Gminie

Św. Michała Archanioła w Sokolinie

Parafia Św. Michała Archanioła w Sokolinie

Parafia Św. Michała Archanioła w Sokolinie
28-506 Czarnocin, Sokolina nr 56
tel. 41 351 30 13

 

liczba mieszkańców: 2 771 (sołectwa: Charbinowice, Krzczonów, Trębaczów, Kamienna)

Proboszcz:
ks. Tadeusz Śliwa, ur. 1952 (Rataje), wyśw. 1980, mian. 2010

Wikariusz:
ks. Arkadiusz Karczyński, mgr lic. teol., ur. 1981 (Knurów – archidiec. katowicka), wyśw. 2006, mian. 2014


Parafia Św. Michała Archanioła w Sokolinie


Rys historyczny
Pierwsza pisana wzmianka o parafii pochodzi z 1326 r., aczkolwiek już w 1176 r. Piotr, arcybiskup gnieźnieński nadał dziesięcinę z Sokoliny opactwu Cystersów w Sulejowie. Od 1352 r. Sokolina była siedzibą dekanatu. Za czasów Długosza do parafii należały wioski: Będziaki, Charbinowice, Charzowice, Dębiany, Kolosy, Krzczonów, Kamienna, Mikołajów, Sokolina, Stropieszyn i Zięblice.

W 1340 r. ludność parafii wynosiła 1050 osób, w 1787 r. – 1449 osób, a w 1999 r. – 2800 wiernych. Obecnie do parafii należą: Sokolina, Będziaki, Brodek, Charbinowice, Charzowice, Dębiany, Kamienna, Kolosy, Krzczonów, Mikołajów, Stropieszyn, Trębaczów i Zagajów.

W XV wieku istniał tu drewniany kościół pod wezwaniem Św. Krzyża, potem aż do czasów współczesnych nosi wezwanie św. Michała Archanioła (odpusty 2 lipca i 29 września). W 1615 r. powstał nowy kościół drewniany, który przetrwał do połowy XVII wieku. Obecny kościół wzniesiono w latach 1651-1660 z inicjatywy i kosztem miejscowego proboszcza – ks. Tomasza z Małogoszczy Matyszkiewicza, kustosza skalbmierskiego.

Świątynia została rozbudowana w latach 30 XX wieku wg projektu Adolfa Szyszko-Bohusza (restaurował też kolegiatę w Wiślicy i zamek królewski na Wawelu). Ołtarz główny wczesnobarokowy z krzyżem, na którym jest Chrystus Pan umierający. Przy tęczy dwa ołtarze boczne, w lewym obraz Najświętszej Dziewicy trzymającej na lewej ręce Dziecię Jezus, a w prawej berło królewskie. Obraz ten w minionych wiekach uznawany był za cudowny. W prawym ołtarzu bocznym obraz św. Michała Archanioła z herbem Szreniawa, ufundowany przez Krzysztofa Michała Rupniewskiego (zm. 1671), kasztelana sądeckiego i posła na sejmy, pochowanego w podziemiach kościoła sokolińskiego.

W kościele od 1705 r. znajdują się relikwie drzewa Krzyża św. Wewnątrz kościoła znajdują się tablice epitafijne z XVI-XIX w. W 1977 r. wymieniono więźbę dachową w kościele, a w 1982 r. odnowiono wnętrze. W latach 1695-1723 proboszczem w Sokolinie był ks. Michał Piechowski (1662-20 I 1723), od 1721 r. biskup sufragan przemyski, autor dzieł teologicznych. Przynależność dekanat Czarnocin, od 1352 do 1882 dekanat Sokolina. Od 1919 do 1992 dekanat Kazimierza Wielka. Od 1992 dekanat Wiślica.