Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: O gminie

Urząd Miasta i Gminy

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

PODZIAŁ ORGANIZACYJNY URZĘDU

  1. Referat Finansowo-Budżetowy – symbol FB.
  2. Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego – symbol RO-USC.
  3. Referat Organizacyjny, Spraw Obronnych, Rolnictwa i Ochrony środowiska – symbol ORO.
  4. Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Ziemią – symbol BIK.
  5. Obsługa prawna.


REFERATY

Referat Organizacyjny, Spraw Obronnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik: mgr Łukasz Marzec

Referat Finansowo-Budżetowy
Kierownik: mgr inż. Anna Klimaszewska-Luty

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: mgr Hubert Krupa
Zastępca Kierownika: mgr Renata Tomal

Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki ziemią
Kierownik: mgr Joanna Domoń-Maj