Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Sołectwa

URZUTY

URZUTY

Urzuty
Liczba mieszkańców: 156, powierzchnia: 212 ha, parafia: Rogów

sołtys: Andrzej Kociński


Rada Sołecka w składzie:

  1. Jarosław Cabaj
  2. Ryszard Kłos
  3. Marcin Salamon


Rys historyczny:
Pierwotna nazwa tej miejscowości brzmiała Urzut – od staropolskiego słowa, oznaczającego nasyp, wał ochronny lub groblę. Nazwa wioski wiąże się więc z jej położeniem u ujścia Nidzicy do Wisły. W roku 1252 przebywał w Urzutach książę Bolesław Wstydliwy, który zatwierdził tu akt sprzedaży wsi Ściborzyce nad Dłubnią klasztorowi w Szczyrzycu. Wieś była przez wiele stuleci własnością klasztoru benedyktynów w Tyńcu. W XIX wieku istniał tu folwark.

Części wsi to Krzywda, Legatka i Zaskale. Nad Nidzicą przepływającą przez Ławy i Urzuty mają swoje żeremia bobry.

 

Budynek świetlicy w Urzutach
Budynek świetlicy w Urzutach

 

Przydrożna figura w Urzutach
Przydrożna figura w Urzutach