Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Sołectwa

WYSZOGRÓD

WYSZOGRÓD

Wyszogród

Liczba mieszkańców: 68, powierzchnia: 158 ha, parafia: Rogów

sołtys: Lesław Rajtar

Rada Sołecka w składzie:

  1. Leszek Toboła
  2. Andrzej Stankiewicz
  3. Arkadiusz Tomal

 

Rys historyczny:
Wyszogród po raz pierwszy wymienił dopiero Jan Długosz, ale nazwa wsi – znacząca tyle co „gród Wysza” – każe przypuszczać, że osada istniała tu już we wczesnym średniowieczu. W XV wieku właścicielem wsi był Mściwój z Wyszogrodu, potem należała do kasztelana sandomierskiego Stanisława Szafrańca, a wreszcie przeszła w ręce administratora żup krakowskich Prospera Provany – właściciela Rogowa – i stała się w ten sposób częścią dóbr rogowskich.

Części wsi – Gościniec, Górny Wyszogród.

 

 

Figura św. Michała Archanioła z 1768 roku
Figura św. Michała Archanioła z 1768 roku

 

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1872 roku
Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1872 roku

 

Lessowy wąwóz w Wyszogrodzie
Lessowy wąwóz w Wyszogrodzie