Logo Miasta i Gminy Opatowiec

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Fundusz Solidarnościowy

DOFINASOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

Dofinasowanie: 507 195,00 

Całkowity koszt inwestycji: 507 195,00 

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) o stopniu znacznym lub
  b) o stopniu umiarkowanym albo
  c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej ¹.

 

Na terenie Gminy Opatowiec wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostanie udzielone 15 osobom niepełnosprawnym.

 

Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu.

 


[1]) Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.