Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Świadczenia rodzinne

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.