Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Świadczenia rodzinne

Terminy wypłaty świadczeń rodzinnych

Świadczenia rodzinne wypłaca się w terminie od 25-go dnia do końca miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne, przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe lub gotówką na listę w kasie Banku Spółdzielczego w Opatowcu.