Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Świadczenia rodzinne

Zasada – Złotówka za Złotówkę

Dzięki tej zasadzie przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń.
Jeżeli zostanie przekroczony próg dochodowy o złotówkę, 20 zł, 30 zł, to o  kwotę zostanie pomniejszony zasiłek rodzinny.